Йото Йотов

капитан I ранг Йото Йотов

Начало 1. Вместо предговор 2 Пътят в живота, като и курса на кораба, си избираш сам 3 Море и съвипускници - приятели за цял живот 4. Първом войници, след това специалисти 5. Условията на "Стефан Караджа" 32 бяха трудни 6. Несъстоялият се парад 7. Културен отдих и свободно време 8. Към капитанския мостик - без учебник по навигация 9. Илчов баир - началото на превала 10. Сигналът "Голям сбор" ни събра отново 11. Партийната политика и идеология в основата на промените 12. Помощник-началникът на училището кап. I р. Атанас Парашкевов - Дядото 13. Идеологизация на учебния процес 14. Върху избрания житейски път и корабен курс много сили влияят и ги отклоняват 15. Нуждите диктуваха ускорена подготовка 16. “Щастливо плаване” си пожелахме тихомълком 17. Въпреки житейските превратности оцеляхме и станахме личности 18. Послеслов или на вечерна проверка след 50 години 19. Снимки от годините в Морско училище 20. Още снимки от личния архив