Архив 2015 г.

1. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Лъчезар Костадинов Конаков

2. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Георги Любомиров Димитров

3. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Драгия Атанасов Янулов

4. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Димитър Георгиев Димитров

5. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Андрей Г. Кристиян

6. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Пламен Николов Димитров

7. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от к.д.п. ас. инж. Георги Сотиров Гилев

8. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от асистент Елена Кателиева Кателиева

9. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от асистент Яна Генова Ганчева

10.Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от асистент Сияна Бориславова Люцканова

11.  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от маг. Нели Костадинова Михайлова