Придобиване на образователна и научна степен "доктор"

от асистент Сияна Бориславова Люцканова

автореферат

Катедра: „Организация и управление на тактическите подразделения от ВМС ”

Факултет: „Навигационен”

Професионално направление: 9.1 „Национална сигурност”

Докторска програма: „Военнополитически проблеми на морската сигурност ”

Тема на дисертационния труд: „Морската политика на България в променящата се среда на сигурност в Черноморския рерион“

Научен ръководител: професор д.в.н. инж. Боян Кирилов Медникаров

Публична защита на дисертационния труд: 29 юли 2015 г. от 14.00 ч. в зала №4 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ Заповед на началника на ВВМУ № РД- 180 /08.07.2015 г.

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № РД-155/15.06.2015 г.

Състав
Вътрешен/ Външен
Позиция
Изготвя
1. професор д.в.н. инж. Боян Кирилов Медникаров Вътрешен Член Становище
2. професор д.н. инж. Кирил Николов Колев Вътрешен Председател Становище
3. професор, доктор Наталия Атанасова Бекярова Външен В Член Рецензия
4. професор доктор Нина Ангелова Дюлгерова Външен Член Рецензия
5. доцент доктор инж. Петър Христов Дерелиев Външен Член Становище
Резервни членове
     
1. доцент д.н. Владимир Денчев Величков Външен  
2. капитан І ранг доцент доктор инж. Калин Спасов Калинов Вътрешен    

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 08.07.2015 г.