Спомени на
о.р. инженер капитан 1 ранг Цветан Аврамов Христовк.т.н., ст.н.с. :

1. Бележки и спомени за началото на Радиотехическата служба във ВМС

2. Службата ми в Бургас

3. “Началото”  при изграждането на органите по автоматизация на управлението в Българската народна армия и моето участие в него

4. Стихотворения