Катедра
"Езиково обучение и приложна лингвистика "

Началник на катедрата
доцент, доктор Соня Тончева

Състав на катедрата


по ред
Академична длъжност, научна степен, име, фамилия
за контакти
1.
Доц. д-р Соня Иванова Тончева  
2.
Доц. д-р Нели Иванова Василева (1959 г.- 2018 г. )  
3.
Д-р Петина Валентинова Вичева-Василева En  
4.
Ст. пр. Юлияна Иванова Горидкова  
5.
Ст. пр. Катя Драганова Анчева  
6
Ст. пр. Галина Василева Великова En  
7
Ст. пр. Лидия Иванова Стоянова  
8
Ст. пр. Стефан Атанасов Атанасов  
9
Ст. пр. Юлия Сидерова Сидерова  
10 Ст. пр. д-р Надя Цанкова Наумова  
11 Ст. пр. Лиляна Димитрова Маринова  
12 Преп. Цвета Койчева Петкова ktsveta@abv.bg
13 Преп. Стелияна Димитрова Гроздева