Архив 2013 г.

1. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от кaпитан II ранг Никола Людмилов Стоянов

2. Процедура за придобиване на научна степен "доктор на науките"от професор, доктор Стефан Тодоров Барудов

3. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от кaпитан-лейтенант инж. Люба Евтимова Гюрова

4. Процедура за придобиване на научна степен "доктор на науките" от доцент, доктор Кирил Николов Колев

5. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от кaпитан III ранг Христо Валериев Христов

6. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от кaпитан-лейтенант Момчил Галинов Манов