Придобиване на научна степен "доктор на науките "
от професор, доктор Стефан Тодоров Барудов
автореферат

Катедра „ Електротехника ”

Факултет „Инженерен”.

Научна специалност: „ Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба ”.

Тема на дисертационния труд: “ Структурно-параметричен синтез и схемотехнически решения на пускорегулиращи апарати за управление на разряд ”.

Публична защита на дисертационния труд: 29 май 2013 г. от 14.00 ч. в училището. Заповед на началника на ВВМУ № РД-98/8.4.2013 г.

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № РД-11/14.1.2013 г.

Състав
Вътрешен/ Външен
Позиция
Изготвя
Член-кор. професор д.ф.н. Петър Асенов Атанасов Външен Член Рецензия
Професор д.т.н. Димитър Иванов Димитров Външен Член Рецензия
Професор д.т.н. Любомир Николаев Сотиров Външен Член Рецензия
Професор д.т.н. Николай Филев Джагаров Външен Член Становище
Капитан I ранг доцент доктор Николай Желев Колев Вътрешен Член Становище
Доцент доктор Марин Михов Недев Вътрешен Член Становище
Доцент доктор Георги Петров Стоилов Вътрешен Председател Становище
Резервни членове
     
Доцент доктор Петър Иванов Василев Външен
-
-
Доцент доктор Чавдар Илиев Александров Вътрешен
-
-

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 10.4.2013 г.