Присвояване на първо офицерско звание на випуск 2006 г. на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

Page 1 | 2 | 3 | 4