Образци на документи, подавани до Началника на ВВМУ

Всички образци са в .doc формат!

1. Заявление за презаписване на учебна година

2. Заявление за преместване в друга специалност

3. Заявлениеза прекъсване на обучението

4. Заявление за възстановяване на студентски права

5. Заявление за отписване от ВВМУ

6. Заявление за преместване от друго учебно заведение във ВВМУ

7. Заявление за издаване на академична справка

8. Заявлениеза издаване на дубликат на диплома

9. Заявлениеза издаване на удостоверение

 

Образци на документи, подавани до декан на факултет

1. Заявление за отлагане на изпит

2. Заявление заосвобождаване от очни занятия