Хроника на 45 випуск на Висше Военноморско Училище "Н. Й. Вапцаров"

През 1945г. със заповед №62 от 08.09 на Началника на училището са приети за кадети 88 кандидати: През 1947 г. със заповед от 31.12 на Началника на училището допълнително са приети за юнкери в мореходния отдел 72 кандидати.

През 1965 г. със заповедна Командващия ВМФ към випуска са зачислени следните офицери:
 1. Адмирал Иван Добрев Стоянов
 2. Кап.І ранг Груд Янчев Пожарски
 3. Кап.І ранг Петър Калев Калчев
 4. Кап.І ранг Недялко Трифонов Милушев
 5. Кап.І ранг Васил Цочев Мачев
През 1949 г със заповед на Министъра на МНО са произведени в първи офицерски чин , изпратени са на обучение във военни академии в СССР и завършват през 1955г:
 1. Христо Стоилов Ангелов
 2. Атанас Вълчев Тодоров
 3. Екатерин Николов Дончев
 4. Димитър Костадинов Димитров
 5. Николай Йорданов Николов
 6. Филип Костов Недялков
 7. Димитър Христов Нейков
През 1949 г. със заповед на Министъра на МНО са изпратени на обучение за нуждите на бъдещата морска авиация 10 юнкери:
 • в Авиационното училище в с. Долна Митрополия за пилоти:
  1. Минчо Петров Армейков
  2. Васил Цветанов Димитров
  3. Цоло Златанов Цолов
  4. Димитър Панайотов Димитров
 • в Авиационното училище в с. Божурище за щурмани:
  1. Христо Радев Попов
  2. Йордан Георгиев Цветанов
  3. Паскал Димитров Паскалев
  4. Симеон Илчев Симеонов
  5. Петър Тодоров Пенков
  6. Тодор Първанов Нафталинов

През 1949 г.със заповед на Министъра на МНО са изпратени на обучение във Военнополитическата академия 8 юнкери:
 1. Стефан Богданов Чуков
 2. Петър Иванов Богоев
 3. Стоян Димитров Стоянов
 4. Кирил Александров Иванов
 5. Асен Борисов Портев
 6. Антон Борисов Димитров
 7. Георги Димитров Марков
 8. Цено Георгиев Ценков
През 1949 г. в рамките на учебния процес със заповед на Началника на училището е формирана група от 13 юнкери за подготовка на морски артилеристи, но те не намират реализация по тази специалност.


От 45 випуск с адмиралско звание са удостоени 6 офицери:
 1. Адмирал Иван Добрев Стоянов
 2. Адмирал Васил Георгиев Янакиев
 3. Контраадмирал Стефан Тодоров Дамянов
 4. Контраадмирал Боян Станчев Иванов
 5. Контраадмирал Чавдар Ангелов Манолчев
 6. Контраадмирал Иван Димимитров Фиданчев
От изпратените на обучение в СССР , военни академии са завършили следните офицери :
 1. Адм.Иван Добрев Стоянов
 2. Адм.Васил Георгиев Янакиев
 3. Контр.адм.Стефан Тодоров Дамянов
 4. Контр.адм.Чавдар Ангелов Манолчев
 5. Контр.адм.Иван Димитров Фиданчев
 6. Кап.І ранг Груд Янчев Пожарски
 7. Кап.І ранг Георги Виденов Димитров
 8. Кап.І ранг Иван Николов Николов
 9. Кап.І ранг Никола Рашков Иванов
 10. Кап.I Велю Тодоров Пеев
 11. Кап.ІІ ранг Крум Пеев Филев
 12. Кап.І ранг Евтим Георгиев Минев
 13. Кап.І ранг Никола Димитров Николов
 14. Кап.І ранг Димитър Ненов Нейчев
 15. Кап.І ранг Райко Димитров Прокопиев
 16. Кап.І ранг Апостол Томов Апостолов
 17. Кап.І ранг Петър Драганов Петров
През времето на своята офицерска служба са изпратени на обучение и са завършили Военноморския факултет на Военнотехническата академия следните офицери:
 1. Илия Панайотов Йорданов
 2. Петко Йорданов Халачев
 3. Спас Стоянов Спасов
 4. Славчо Марков Василев
 5. Стефан Христов Радев
 6. Филко Иванов Филков
 7. Димитър Кръстев Димов
 8. Любомир Фердинандов Христов
Сред постъпилите на работа в Параходство БМФ много наши съвипускници се изявяват и придобиват морска правоспособност: капитан далечно плаване, главен механик, щурман далечно плаване и капитан близко плаване:
 1. Васко Ганев Ченгелиев
 2. Тончо Дочев Василковски
 3. Васил Спиридонов Митов
 4. Христо Радев Попов
 5. Димитър Димов Къдрев
 6. Йосиф Феодоров Мартинов
 7. Димитър Панайотов Димитров
 8. Методи Трифонов Николов
 9. Иван Петров Господинов
 10. Христо Генчев Генчев
 11. Митю Николов Узунов
 12. Атанас Йорданов Аргиров
 13. Никола Ангелов Греков
 14. Делчо Христов Мавров
 15. Симеон Младенов Ангелов
 16. Дочо Киров Дочев
 17. Стоичко Илиев Стоичков
 18. Никола Димитров Николов
 19. Тихомир Георгиев Яковов
 20. Паскал Димитров Паскалев
Група от 6 души се насочват към научно-преподавателска дейност и придобиват научни звания и титли:
 1. Проф. д-р инж.Гочо Стойнов Гочев
 2. Доцент д-р Стоян Димитров Стоянов
 3. Доцент инж.Атанас Вълчев Тодоров
 4. Ст.н.с.ІІ ст д-р инж.Георги Антонов Петров
 5. Ст.н.с.ІІ ст д-р инж.Филип Костов Недялков
 6. Д-р инж. Петър Драганов Петров
Твърде много години изминаха от онзи деветосептемврийски ден на 1950-та година, когато завършихме любимото училище. Пръснахме се из цялата страна. Но винаги с любов си спомняме кадетските и юнкерските години и затова всички, когато имахме възможност, периодично се събирахме по зова на инициативния комитет на випуска:
 • 1955
 • 1960
 • 1977
 • 1980
 • 1985
 • 1990
 • 1992
 • 1995
 • 1998
 • 2000
 • 2002
 • и последната 2005 година.
От 2000-та година, по предложение на инициативния комитет, се провеждат редовни сбирки в последния вторник на всеки месец в Гарнизонния стол, на които често присъстват и съвипускници от други градове. Там се разказват спомени, споделят се впечатления, съобщават се новини, честват се 80-годишните юбилеи с връчване на поздравителен адрес. На тези, които не могат да присъстват, се изпраща по пощата или се посещават в домашни условия. Имаме и добре организирана оповестителна система, която се задейства, когато трябва да изпратим наш съвипускник в последния му път.

Организатори на сайта: Филип Недялков, Пантелей Гатев
Дизайн: Тони Недялков