На 26 септември 2009 г. се проведе среща на "Випуск 1969-1974 година" по случай 35 годино от завършване на ВВМУ.

Срещата започна пред входа на родното Морско училище.

Много вълнения и радостни срещи на приятели от далечните години на младоста им. Главно се говореше за петте курсантски годин, за успехите и несгодите през изминалите 35 години от завършване на Морско училище.

След полагане на венец пред паметника на патрона на училището - Никола Вапцаров и общите снимки на ротата и взводовете участниците в срещата разгледаха част от учебната база на профилиращата катедра за тяхната специалност "Корабни силови уредби".

Вечерта срещата продължи в ресторант "Бриз-3". Срещата откри с кратко слово председателят на организационния комитет Младен Цолов.

Снимките разказват повече отколкото думите: снимки от Морско училище, снимки от ресторант "Бриз-3"

1974 година

2009 година