Архив 2014 г.

1. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от капитан-лейтенант Ивайло Иванов Стоев

2. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Георги Кънчев Люцканов

3. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Мая Велинова Рогашка

4 .  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от капитан II ранг Тодор Спасов Калинов

5. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Емил Стефанов Барудов

6. Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Стефан Атанасов Филчев