Архив 2011 година

1. Процедура за получаване на образователна и научна степен „доктор” от Николай Иванов Николов

2. Процедура за получаване на образователна и научна степен „доктор” от Желязко Кирилов Николов