СПИСЪК
на удостоените с почетното звание
"Доктор хонорис кауза на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

1. Професор., доктор на науките Трифон Димитров Пенков - 2000 г.
2. Ефтимиос Е. Митропулос - 2000 г.
3. Роналд Сийл - 2004 г.
4. Доцент, доктор Иван Йотов Маринов - 2004 г.
5. Член-кореспондент, професор Димитър Бучков - 2006 г.
6. Професор, доктор Корнел Панайт - 2010 г.
7. Професор, доктор Вячеслав Адамович Заренков - 2011 г.
8. Йоичи Хасегава - 2012 г.
9. Ейбрахъм Унгар - 2014 г.
10. Коджи Секимизу - 2014 г.
11. Петър Маргич - 2015 г.
 

Иван Йотов

4. Доктор хонорис кауза на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
доцент, доктор Иван Йотов Маринов,
кап. I ранг от резерва

Доцент Иван Йотов е роден на 21 юни 1934 г. в с. Ореховица, Плевенско.

От 1948 г. до 1951 г. учи в Текстилен техникум в гр. Габрово, а през м. август 1951 г. е приет за курсант (кадет) в последния прием на Народно Военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" след завършване на 9 клас.

Завършил е НВМУ през 1957 г., като първенец на випуска.

През 1958 – 59 г. е завършил курс за преквалификация по радиотехнически средства на ВМС във Военноморско училище в гр. Гатчино, Ленинградска област.

От 1959 до 1963 г. е дивизионен специалист по радиотехническите средства в Дивизион противолодъчни кораби в гр.Варна и гр.Созопол.

От 1963 г. до 1967 г. се обучава във Военноморската академия в Санкт Петрбург по специалност “Радиотехнически средства на ВМС”, която е завършил със златен медал.

От 1967 г. до 1970 г. е старши инженер по експлоатацията на радиотехническите средства в “Радиотехническия отдел” на Щаба на ВМС.

От 1970 г. до 1973 г. е редовен аспирант във Военноморската академия в Санкт Петрбург, където защитава дисертация за “кандидат на техническите науки” (доктор) в областта на автоматизацията на обработка на информация.

През 1973 г. е назначен за началник на новосъздадената във Военноморско училище катедра “Военна кибернетика и управление на войските” (“Информатика”).

Ръководи катедрата до есента на 1978 г.

От 1978 до 1989 г. е Началник на Учебния отел на училището.

От 1989 г. до 1992 г. е Заместник началник по учебната и научната част на ВВМУ.

Активно работи за внедряване на информационните технологии в учебния процес, в научната и в управленската дейност не само във ВВМУ, но и във Военните училища на Българската армия.

С активното участие на доц. Йотов през 1992 г. е преместен “Морския факултет” от Варненския свободен университет във ВВМУ и започва обучение на студенти в училището.

От 1993 г., след преминаване в резерва с военно звание "кап. I ранг", доцент Йотов продължава преподавателската дейност в кат. “Информатика”.

Научната дейност на доцент Йотов е главно в областта на информационните технологии, ръководил и лично е участвал в научни проекти, свързани с автоматизацията на управлението на флота и внедряването на информационните технологи в учебния процес, научната и упавленската дейност на ВУЗ.

Под негово научно ръководство са защитили дисертации 4 докторанта.

Бил е два мандата член на специализиран научен съвет и член на Комисията по военните науки към ВАК.

Член е на Съюза на учените в България и е награден с почетната значка на съюза.

Доцент Йотов има над 90 научни публикации. Самостоятелно или в съавторство е издал 7 учебници и учебни пособия.

Работи активно за внедряване на съвременни информационни технологии във ВВМУ и извършва преподавателска дейност до 2015 г..

Доцент Иван Йотов през време на 36 годишната служба като офицер в Българската армия е награден с един орден и 15 медала.

С решение на Академичния съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", протокол № 167 от 27 май 2004 г., на доцент, доктор Иван Йотов Маринов е присвоено почетното звание "Доктор хонорис кауза на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" .

26 септември 2013 г.: Засаждане на борче от ор кап. I ранг, доцент, доктор Иван Йотов Маринов, доктор хонорис кауза на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" видеоклип