РИЛОЖЕНИЕ 6

Г Р А Ф И К
ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАНДИДАТКУРСАНТСКИЯ КОНКУРС И ПРИЕМА
НА К У Р С А Н Т И ВЪВ ВВМУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ”
ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 г.

Дата

Време

Мероприятия

Забележка

Подаване на документи

до

03.07.2015 г.

08:00–17:00 ч.

Приемане на документи на кандидат-курсанти

Централен корпус на ВВМУ, служба “Личен състав”

до

26.06.2015 г.

08:00–17:00 ч.

Приемане на документи на кандидат-курсанти

Военни окръжия, Областни военни отдели, фронт-офиси

Дати за провеждане на конкурса

23.04.2015 г.

24.04.201 5 г.

27 и 28 .05.
201 5 г.

29.05.2015 г.

22.06.2015 г.

23.06.2015 г.

06.07.2015 г.

07.07.2015 г.

08.07.2015 г.

от

08:00 ч.

Проверка на психофизиологическите качества
(явяването е еднократно в удобна за кандидата дата от изброените)

Резултати от проверката на 27 и 28 май 2015 г.

ВВМУ

„Н. Й. Вапцаров“

02.07.2015 г.

14:00 ч.

Инструктаж на кандидатите

Лекционна зала №9

03.07.2015 г.

08:00–14:00 ч.

Изпит-тест по математика

По учебни зали на ВВМУ

04.07.2015 г.

0 8 : 3 0 ч.

Изпит-тест по английски език

По учебни зали на ВВМУ

06.07-08.07

2015 г.

08:30 ч.

Изпит по физическа подготовка и медицински прегледи

Спортна площадка, по учебни зали, ВМА-ББАЛ, Варна

Обявяване на резултатите от конкурса

до

09.07.2015 г.

до

15:00 ч.

Обявяване на резултатите от изпита-тест по математика и изпита-тест по английски език

На централния вход и в интернет сайта на ВВМУ

09.07.2015 г.

15:00-17:00 ч.

Справк a за резултатите от изпита-тест по математика и изпита-тест по английски език

Кабинет по качеството

10.07.2015 г.

до

09:00 ч.

Обявяване на класиране и приемна комисия за кандидат-курсанти

Заседателна зала на ВВМУ

При наличие на незаети планови места допълнително се организира

23.07.2015 г.

от

14:00 ч.

Инструктаж на кандидатите

Лекционна зала №9

24.07.2015 г.

0 8 :00-14.00 ч.

Изпит-тест по математика

По учебни зали

на ВВМУ

25.07.2015 г.

от

0 8 : 3 0 ч.

Изпит-тест по английски език

По учебни зали

на ВВМУ

27.07-30.07

2015 г.

08:00-14:00 ч.

Изпит по физическа подготовка, медицински прегледи и проверка на психофизиологическите качества

Спортна площадка,

по учебни зали,

ВМА-ББАЛ, Варна

3 1 .07.201 5

09:00ч.

Обявяване на класиране и приемна комисия за кандидат-курсанти

Заседателна зала

на ВВМУ