УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател:
кап. I ранг Светослав Димитранов
Организационен секретар:
оз подп. Динко Тенев
Членове:

1. кап. I ранг Николай Великов

2. м- р Николай Великов

3. старшина II степен Елисавета Николова

4. старшина II степен Георги Марков

5. студент Любен Денев