Добре дошли на сайта на Университетският Войскови Спортен Клуб ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

Университетският Войскови Спортен Клуб е създаден от студентите и курсантите с помоща на ръководството на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и с решение № 706 от 30.01.2006 г. Варненския окръжен съд на основание чл. 18 вписа в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел под партиден № 41 том 39 стр. 184 по ф. д. 224/2006 г., ЕФН 0306002249, Сдружение с обществено полезна дейност с наименование "УВСК ВВMУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ".

Основната цел на УВСК е да обедини всички курсанти и студенти, да им даде възможност да участват дейно в управлението и дейността на клуба, както и да спортуват не само за здраве, но и за да създават нови приятели.

"Практикувай организирайки" е девиза, който най-ясно дефинира целите на клуба. Това означава, че всеки един курсант или студент, който има идеи за организиране на мероприятие или усъвършенстване на дейността на клуба, е добре дошъл при УС, който ще направи всичко възможно по реализацията на тази идея. По този начин се скъсява дистанцията между УС и всеки член на клуба и се разширява кръга с идеи не само на УС, но и на целия клуб.

Управителният съвет (УС) е съставен от курсанти, студенти и преподаватели по физическа подготовка от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". УС следи за опазването и стопанисването на спортната база към ВВМУ, приема членове, определя различните спортни секции, техните ръководители и дейността им. Организира и провежда съвместно със студентския съвет спортните мероприятия, в които дейно участие вземат студенти и курсанти, членове и симпатизанти на клуба. УС търси различни форми за финансиране на клуба, разработва проекти по различни програми.

Срещите на УС се провеждат всяка седмица при "отворени врати" за всички студенти и курсанти.

Силата на УС, като орган за управление на УВСК, идва от факта, че дейността му е подкрепяна и подпомагана от всички ръководни лица във ВВМУ, както и от студентския съвет.