Документи

За членство:

1. Заявление за членство на физическо лице

2. Заявление за членство на юридическо лице

За участие в състезания:

1. Бланка за медицински преглед на отбор

2. Заявка за участие в състезания