За контакти и справки:

Пощенски адрес:

гр.Варна 9026

ул. "Васил Друмев" № 73

Телефони:

- централа: 052/ 632 015, 052/552222;

- личен състав: 552230;

- финансова служба: 552381;

- канцелария на "Учебен отдел" : 552380

- канцелария на факултет "Навигационен": 552378;

- канцелария на факултет "Инженерен": 552379;

E-mail:

- ucheben-otdel@naval-acad.bg