Разписание за учебните занятия през първи (зимен) семестър на учебната 2015 - 2016 г.


1. Кодове на преподавателите

         
Нормално разписание на часовете
1
8.00 - 8.45
2
8.50 - 9.35
3
9.50 - 10.35
4
10.45 - 11.30
5
11.45 - 12.30
6
12.35 - 13.20
7
13.50 - 14.35
8
14.40 - 15.25
9
15.40 - 16.25
10
16.35 - 17.20
11
17.35 - 18.20
12
18.25 - 19.10
Съкратено
разписание на часовете
1
8.00 - 8.35
2
8.40 - 9.15
3
9.25 - 10.00
4
10.10 - 10.45
5
10.55 - 11.30
6
11.35 - 12.10

 

Корекциите в разписанията за текущатат седмица се нанасят ежедневно след 16.00 ч.
Корекции за следваща седмица се нанасят в петък след 16.00 ч.