Правилници на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

1. Правилник за устройството и дейността на ВВМУ

2. Правилник за учебната дейност

3. Правилник за приемане и обучение в докторантура и за придобиване на научни степени

4. Правилник за студентското общежитие на ВВМУ