Графиц и за учебния процес
през учебната 2015-2016 г.

Редовно обучение

Графици

Факултет
"Навигационен"

Факултет
"Инженерен"

зимен
семестър

летен
семестър

зимен
семестър

летен
семестър
Учебния процес

1
Семестриални изпити

-

-
Държавни изпити и защити на дипломни работи

-

Поправителни държавни изпити и защити на дипломни работи


Задочно обучение

 

зимен семестър

летен семестър

Бакалаври

очни занятия

29.08. - 13.09.2015 г.

17.01. - 31.01.2016г.

изпити
-
Магистри
очни занятия
 21.10. -08.11.2015г.
17.01. - 31.01.2016г.
изпити

-