Майсторов
Военна самолична книжка М10355/25.6.1948 на запасния офицер Димитър Михайлов Майсторов (вип. 1910-1916 г.), картон и хартия, 10,5 х 14,5 см, отпечатана с черни букви и попълнена ръкописно със синьо мастило, мастилен печат. Оригинал.
Military personal booklet # М10355/25.6.1948 of reserve officer Dimitar Mihaylov Maystorov (class of 1910-1916), cardboard and paper, filled out with blue ink, ink seal.