Майсторов

Свидетелство №431/15.9.1937 г. за степен І механик (гл. механик по съвременните понятия) на Димитър Майсторов от випуск 1910-16 г. на Машинно училище при Флота на Негово Величество, вип. 1910-1916 г. Оригинал.

Свидетелството е подписано от началник [ на ] отделението за корабоплаване Г. Славянов, книжка, картон, печат и ръкопис с черно мастило, мастилен печат, 9,3 х 13,3 см.

License #431/15 September 1937 of Chief Engineer Dimitar Maistorov, class of 1910-1916 of His Majesty ’ s Machinery Navy School . Original

The license is signed by G. Slavyanov, head of Navigation Department. Cardboard, Typewritten and Handwritten, black ink, ink seal, Size: 9 . 3 х 13 . 3 cm.