Койчо Георгиев

Свидетелство за Зрелост на Койчо Георгиев №1239/31.12.1913 г.: Попълнено с мастило. Оригинал.

В периода 1905-1912 г. за обучение на морски офицери зад граница се рекрутират предимно зрелостниците на Военната гимназия в София, какъвто е случаят с К. Георгиев, учил до 1915 г. в Морското инженерно училище в Кронщат – Русия, а след това в продължение на 40 години преподава в Морско училище.

Certificate of Graduation of Koycho Georgiev #1239/31 December 1913. Original.

In the 1905-1912 period, the persons recruited for education abroad were selected from the graduates of the Military Secondary School in Sofia. Such is the case with Koycho Georgiev, who studied in Maritime Engendering School, Kronstadt, Russia until 1915. After that he taught at the Maritime School for 40 years.