На 26 септември 2008 г. випускниците от "Випуск 1954-58 г." на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" отбеляха 50 години от завършване на училището.

Основния състав на випуска са 22-та курсанти, завършили Нахимовско училище. Към тях са приети още 15 курасанти, завършили средни училища в страната.

На днешната Юбилейна среща присъстваха болшинството от завършилите училището и съпруги, деца и даже внуци на вече напуснали този свят съвипускници.

В срещата участваха и поканените командири и преподаватели от годините на обучението в училището: кап. I ранг ор Иван Манов -командир на ротата през целия период на обучението, кап. I ранг ор Кожухаров - по онези времена заместник началник на училището, кап. I ранг ор Григоров , кап. I ранг ор Янков, кап. I ранг ор Керемедчиев, кап III ранг Димитров ("Малкия морски") и други.

Випускниците и тените съпруги и близки бяха посрещнати от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" кап. I ранг Димитър Ангелов.

След полагане на венец пред паметника на патрона на училището Никола Вапцаров срещата продължи в Планетариума на училището.

Поздравителен адрес от името на Началника на училището беше прочетен от кап. 1 ранг доцент двн Боян Медникаров - заместник началник по учебната и научната част- син на кап. I ранг ор доцент доктор Кирил Медикаров от Випуск 1954-58 г.

Приветствия поднесоха командира на ротата кап. I ранг ор Иван Манов, съпругата напочиналия кап. I ранг Дойчо Желев - Бонка Желева, кап. I ранг ор Божидар Недялков.

Кап. I ранг ор Кирил Медникаров представи, издадения за юбилея Алманах на на Випуск 1954-58 г.

Алманахът беше подарен на гостите, съвипускниците, съпругите и близките на напусналите ни колеги и приятели.

Снимки от срещата