Какво даде „Випуск – 71” на Родината?

Всеки един от нас – след 1956 година, пое своя житейски път и даде всичко от себе си, за да можем днес с високо вдигнато чело да кажем „Да! Ние бяхме достойни твой синове, майко България !”

Различни бяха нашите съдби, но едно бе общо за всички нас – достойно изживените 50 години. Това ни дава право да се гордеем с това което постигнахме и което оставихме на онези, които ще ни наследят или тръгнат по нашия път.

Съдбата бе по-благосклонна, към мнозина от випуска (благодарение на личния им труд) и ние се гордеем, че нашия випуск, излъчи свой представители в почти всички области на обществено – политическия и стопански живот на страната.

Авторите считат за свой дълг да отбележат с по няколко думи техният изключителен принос за просперитета на Родината ни!

И така, какво даде „Випуск – 71” на Родината!

 

Звание, име, презиме и фамилия

Достижения

1. Носители на най-високи държавни отличия

кдп Живко Гаврилов Стефанов

- златна звезда „Герой на социалистическия труд; - златен орден на труда;
- орден „Г.Димитров”

2. Дипломати

инж. Георги Янков Георгиев

Посланик на НРБ в Сирия

инж. Христо К. Владимиров

Дипломатическа работа в продължение на 14 год.

Инж. Ангел Димитров Петров

Отговорен служител на НРБ в посолството в Полша

3. Почетни граждани на градове в страната

инж. Христо К. Владимиров

- район на София

инж. Никола Петров Рунев

град Бургас

4. Стопански и обществени деятели

инж. Георги Димитров Бахарев

Генерален директор на ДСО „Електроника”

инж. Стоян Андонов Киндеков

Генерален директор на ДСО „Винпром”

инж. Цанко Стоев Цанов

Пълномощник на ЦК на БКП при изграждане на АЕЦ „Белене” до 1990 год. - директор на завод в Плевен

инж. Стойчо Иванов Нешев

Директор ККЗ „Ив.Димитров” Русе

инж. Илия Стоилов Илиев

Началник отдел в „Управление митници” София

инж. Стефан Георгиев Савов

Директор на института за тежко машиностроене

инж. Георги Стоянов Апостолов

Председател на сдружението на менинговите фирми Варна

инж. Иван Николов Копаранов

Зам.директор на завод „Юрий Гагарин” Пловдив

10 

инж. Тодор Илиев Тодоров

Директор на ДАП Габрово

11 

инж. Илия Георгиев Андреев

Директор на комбината за тежко машиностроене Русе

5. Търговски представители в чужбина

инж. Евгени Ангелов Панайотов

Представител на ПБМФ в СИВ Москва и Будапеща

инж. Леонид Савов Лазаров

Директор на „Балкантранс” Лондон

инж. Владимир Йорданов Данев

Представител на БРП в Чехословакия

инж. Тодор Кузманов Шехтанов

Представител на БРП в Австрия и директор на ДТК „Инфлот” Русе

 

 

6

инж. Тодор Илиев Цанев

Гл.директор на „Инфлот” София и търговски представител в Сингапур и Норвегия

 
7

инж. Иван Георгиев Филчовски

Търговски представител в Норвегия

кдп Никола Петров Рунев

Представител на България в СИВ Москва

6. В системата на Военно морския флот

Контраадмирал инж. Димо Георгиев Денев

Командир вмб Варна;
Военен аташе в Полша
Златен медалист на ВМА Ленинград

2

Кап. 1 ранг инж. Антон Василев Янкулов

Зам.началник щаб ВМФ Командир дивизион подводни лодки
Златен медалист на ВМА Ленинград

Кап. 1 ранг инж. Георги Любенов Игнатов

Командир на вмб Бургас

Кап. 1 ранг инж. Петко Рачев Георгиев

Началник тил вмб Варна

Кап. 1 ранг инж. Игнат Тенчев Стефанов

Началник хидрографна служба при щаб ВМФ

Кап. 1 ранг инж. Йордан Петров Добрев

Командир брегови ракетен полк

Кап. 1 ранг инж. д-р т.н. Мишо Тодоров Филипов

Началник ВИЦ
Началник отдел щаб ВМФ Златен медалист на ВМА Ленинград

Кап. 1 ранг доц. д-р Иван Ал. Урумов

Началник катедра във ВВМУ

Кап. 1 ранг доц. д-р т.н. инж. Григор Д. Василев

Началник катедра във ВВМУ

10 

Кап. 1 ранг инж. Крум Денев Михайлов

Началник катедра във ВВМУ

11 

Кап. 1 ранг доц. д-р инж. Йосиф С.Майер

Началник катедра във ВВОУ във Велико Търново

12 

Кап. 1 ранг инж.Желез Янев Димитров

Старши преподавател във ВВАУ Шумен

13 

Кап. 1 ранг инж. Димитър Станчев Иванов

Старши преподавател във ВВМУ Варна

14 

Кап. 1 ранг инж.Петър Любенов Златев

Началник отдел в БАН София

15 

Кап. 1 ранг д-р инж. Никола Ат. Кожухаров

Началник отдел в щаб ВМФ

16 

Кап. 1 ранг инж. Пенчо Костадинов Тумбев

Заместник началник на Мичманско училище Варна

17 

Кап. 1 ранг инж. Петър Тодоров Петров

Командир граничен дивизион към МВР Бургас

18 

Кап. 1 ранг инж.Петър Сълев Петров

Началник КП на ВМФ

19 

Кап. 1 ранг инж. Христо Иванов Христов

Командир на дивизион ОХРА вмб Варна

19 

Кап. 1 ранг инж. Ангел К. Павлов

Началник на катедра във ВВМУ Варна

20 

Кап. 1 ранг инж.Димитър Д. Каймаканов

Преподавател в катедра „Свръзки” във ВВМУ Варна

21 

Кап. 1 ранг инж. Ангел Харалампиев Ангелов

Началник на технически отдел при щаб ТВМФ

22 

Кап. 1 ранг инж. Веселин Цветков Цветков

Началник управление „Морска подготовка” ДОСО София

23 

Кап. 1 ранг инж.Йордан А. Битраков

МНО София – Гражданска отбрана

24 

Кап. 1 ранг инж.Панайот Ив. Панайотов

ЗНТ по ВиТ вмб Варна

25 

Кап. 1 ранг инж. Ганчо Тотев Денев

Командир на батальон – ВВМУ

26 

Кап. 1 ранг инж. Васил Н. Илиев

Флагмански артилерист вмб Варна

27 

Кап. 1 ранг инж. Васил Б. Шопов

Ст.пом. началник отдел при щаб ВМФ

28 

Кап. 1 ранг инж. Михаил Н. Неделчев

Флагмански специалист РТС вмб Бургас

29 

Кап. 1 ранг инж.Васил Георгиев Божков

Преподавател по навигация във ВВМУ Варна

30  

Кап. 1 ранг инж. Димитър Ямаков

Началник участък РТС в КРЗ „Фл.Арсенал”

31

Кап. 1 ранг инж. Коста Лефтеров Костов

Началник уч. НиС вмб Бургас

32

Кап. 2 ранг инж. Боян Алексов Иванов

Командир на хидрографен район вмб Варна

33 

Кап. 2 ранг инж. Стамат Жеков Петков

Командир на спомагателни кораби вмб Варна

34 

Кап. 1 ранг инж. Костадин Калчев Димитров

Началник на катедра „Корабоводене” във ВВМУ

35 

Кап. 2 ранг инж. Илия Иванов Илиев

Началник участък в КРЗ „Фл.Арсенал”

36 

Кап. 1 ранг инж. Георги Василев Георгиев

Зам.началник отдел в ТВМФ

37 

Кап. 1 ранг инж. Иван Райков Петков

Военен представител в ККЗ Бургас

37 

Кап. 1 ранг инж .Тодор Николов Каменаров

Ст.енергетик в ТВМФ

38 

инж. Коста М. Костов

Преподавател в ТУ Варна

39 

Кап. 1 ранг Нестор Несторов

Политработник във ВМФ и Варненско военно окръжие

40 

Кап. 1 ранг инж. Свилен Исаев Иванов

Дивизионен РТС на подводни лодки

41 

Кап. 1 ранг инж.Павел Любенов Иванов

Дивизионен свързист на подводни лодки

42 

Кап. 1 ранг инж. Атанас Тодоров Митев

Началник ДНФ Варна

43 

Кап. 1 ранг инж.Петко Янков Коцев

Началник участък в КРЗ „Фл.Арсенал”

44 

Кап. 1 ранг инж.Тодор Тончев

Управление ДОСО София

45 

Кап. 1 ранг инж. Богдан Тодоров Хлебаров

Преподавател в катедра „Корабоводене” във ВВМУ

46 

инж. Борислав Симеонов Наумов

Отдел в Министерството на транспорта София

47 

Кап. 2 ранг инж. Михаил Дамянов Стефанов

Зам.началник по ремонта на АМЧ в КРЗ Варна

7. В системата на параходство БМФ Варна

кдп Атанас Маринов Йонков

Генерален директор на ПБМФ

кдп Анастас Йорданов Николов

Зам.генерален директор на СО „Воден транспорт”

кдп Петър Петков Дойков

Зам.генерален директор на ПБМФ и директор на „Балканфикс” Варна

кдп Никола Петров Рунев

Началник пристанище Бургас

кдп Стоян Паунов Пенев

Началник пристанище Варна

главен механик Никола Илиев Диваров

Зам.директор „Български корабен регистър”

кдп Костадин Асенов Иванов

Началник ДИК София

кдп Боби Николов Мирчев

Началник ДИК София

кдп Димитър М. Николов

Заместник директор по експлоатацията на БМФ

Капитани далечно плаване

Апостол Тодоров Апостолов

Драган Кънчев Бояджиев

Богомил Георгиев Дюлгеров

Атанас Маринов Йонков

Стоян Стойчев Ковачев

Никола Сотиров Мавродиев

Георги Михайов Маринков

Минчо Радославов Минев

Станчо Костов Михов

10 

Кирил Петров Начев

11 

Георги Атанасов Нейчев

12 

Нешко Йосифов Нешков

13 

Атанас Йорданов Николов

14 

Илия Парушев Овчаров

15 

Евгени Ангелов Панайотов

16 

Атанас Христов Петков (Корсара)

17 

Любомир Цанков Петранов

18 

Райчо Стойнов Райчев

19 

Васил Стефанов Рангелов

20 

Мариан Русев Спасов

21 

Стамат Неделчев Стаматов

22 

Живко Гаврилов Стефанов

23 

Илия Николов Стоилов

24 

Стойко Славов Стойков

25 

Кирил Петров Стоянов

26 

Васил Иванов Христов

27 

Ради Генов Христов

28 

Христо Стоянов Христов

29 

Герган Георгиев Русчев

30 

Георги Петков Минков

31 

Христо Тенев Христов

32 

Любомир Петранов Монев

33 

Георги Стоянов Апостолов

34 

Панайот Георгиев Боев

35 

Стефан Бочев Генчев

36 

Евгени Христов Денев

37 

Никола Любомиров Иванов

38 

Марин Кръстев Марков

39 

Михаил Георгиев Михайлов

40 

Петър Георгиев Петров

41 

Владимир Йорданов Райков

42 

Костадин Цветанов Фабрикаров

43 

Здравко Иванов Янков

44 

Стефан Бочев Генчев

45 

Димитър Христов Димитров

8. В системата на параходство БРП Русе

кдп Иван Недялков Хараланов

Генерален директор на „Дунатранс” и БРП

кдп Димитър Геров Митев

В Измаил и Рени СССР

Капитани на влекачи и тласкачи

кдп Атанас Ил. Симов

кдп Иван Боянов Иванов

кдп Георги Любенов Гецов

Георги Симеонов Маринов

Димитър Асенов Марков

Павел Любенов Павлов

Димитър Д. Калчев

Ангел Стефанов Ангелов

Иван Николов Чакъров

10 

Петър Аврамов Манолов

11 

Христо Тодоров Уливеров

12 

Георги Друмев Георгиев

13 

Ангел Иванов Чернаев

14 

Борис Атанасов Терзиев

15 

Васил Стефанов Йорданов

16 

Гаврил Антонов Иванов

17 

Борис Атанасов Терзиев

Главни механици

1

Веселин Иванов Василев

2

Ганчо Маринов Ганчев

3

Никола Хинков Петров

Пенчо Станев Пенчев

Атанас Георгиев Атанасов

Поети и писатели

Кап. 1 ранг инж. Яни Христов Поптомов

„Сини хоризонти” и „Лейтенантски години”

Кап. 1 ранг инж. Пенко Костадинов Тумбев

„Аз бях командир на кораб”

Кап. 1 ранг инж. Георги Василев Георгиев

Поет на випуска

Кап. 3 ранг инж. Неделчо Ив. Големанов

Поет (починал)

9. Други

Инж. Хенри Кирилов Савов

Кореспондент на БТА в Куба, Мексико и Португалия

Инж. Цвятко Николов Цветков

Директор на СТФ Варна

Полк. Николай Маринов Петков

Началник сектор МВР София

Всичко отразено в този раздел е вече една история. Всеки един от нас измина своя път и сега от пиедестала на своя 50 годишен юбилей от завършването на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” смело можем да кажем:

„ Ето това бяхме ние през изминалия половин век. Това оставяме на историята, на нашите деца, внуци и правнуци, на поколенията идващи след нас. Дали ще ни хвалят или съжаляват за нас няма значение. Искаме този исторически опит да бъде оценен без пристрастия и справедливо!”

о.р. кап. 1 ранг Петко Рачев
о.р. кап. 1 ранг, доктор Мишо Филипов