СПИСЪК НА ВИПУСКИТЕ НА МОРСКО УЧИЛИЩЕ

Номерация на випуските от 1881 г.
Номерация на випуските от 1900 г.
Сега използвана номерация на випуските

Година на постъпване - година на завършване

Срок на обучение
(години)
1
2
3
4
5

От 1881 г. до 1930 г. (Юбилеен сборник 50 години Морско училище)

1

1881-1887
6
-
-
1882
не е имало прием
-
-
1883
не е имало прием
-
-
1888
не е имало випуск
-
-
1889
не е имало випуск
2
1884-1890
6
3
1885-1891
6
4
1886-1892
6
5
1887-1892
5
6
1888-1893
5
7
1889-1894
5
8
1890-1895
5
9
1891-1896
5
10
1892-1897
5
11
1893-1898
5
12
1894-1899
5
13
1895-1900
5
14
1896-1901
5
15
1897-1902
5
16
1898-1903
5
17
1899-1904
5
-
-
1905
не е имало випуск
18

1

1900-1906
6
19
2
1901-1907
6
20
3
1902-1998
6
21
4
1903-1909
6
22
5
1904-1910
6
23
6
1905-1911
6
24
7
1906-1912
6
-
-
1913
не е имало випуск
-
-
1914
не е имало випуск
25
8
1907-1915
8
26
9
1908-1916
8
27
10
1909-1917
8
28
11
1910-1916
6
29
12
1911-1918
7
-
-
1912
не е имало прием
30
13
1913-1919
6
31
14
1914-1920
6
32
15
1915-1921
6
33
16
1916-1922
6
34
17
1917-1923
6
35
18
1918-1924
6
36
19
1919-1925
6
37
20
1920-1926
6
38
21
1921-1927
6
39
22
1922-1928
6
40
23
1923-1929
6
41
24
1924-1930
6
42
25
1925-1931
6
43
26
1926-1932
6
44
27
1927-1933
6
45
28
1928-1934
6
46
29
1929-1935
6
47
30
1930-1936
6
По-нататък списъкът е съставен от автора.
48
31
1931-1937
6
49
32
1932-1938
6
50
33
1833-1939
6
51
34
1934-1940
6
52
35
1935-1941
6
53
36
1936-1942
6
54
37
1937-1943
6
55
38
1938-1944
6
56
39
1939-1945
6
57
40
1940-1946
6
58
41
1941-1947
6
59
42
1942-1948
6
60
43
1943-1948
5
61
44
1944-1949
5
62
45

58

59

1945-1950

1947-1950

5 - приети след завършен IX клас-кадети

3 - приети след завършено средно образование (за първи път)

63
46

60

61

1946-1951

1948-1951

5 - приети след завършен IX клас - кадети

3 - приети след завършено средно образование

64
47

62

63

64

1947-1952


1949-1952

1950-1952

5 - приети след завършен IX клас-кадети

3 - приети след завършено средно образование

2 - студенти, след завършен I и по-гoрен курс

65
48

65


66


67

1948-1953


1950-1953


1951-1953

5 - приети след завършен IX клас - кадети

3 - приети след завършено средно образование

2 - студенти след завършен I и по-горен курс

-
-
-
1954
не е имало випуск
66
49

68

69

1949-1955

1951-1955

6-приети след завършен IX клас-кадети

4-приети след завършено средно образование

67
50

70

71

1950-1956

1952-1956

6-приети след завършен IX клас-кадети

4 - приети след завършено средно образование

68
51
72
1951-1957
6-приети след завършен IX клас-кадети (последен прием на кадети)
-
-
-
1953
не е имало прием
69
52
73
1954-1958
4
70
53
74
1955-1959
4
71
54
75
1956-1960
4 г. 4 м.
72
55
76
1957-1961
4 г. 4 м.
-
-
-
1962
не е имало випуск
73
56
77
1958-1963
5
74
57
78
1959-1964
5
75
58
79
1960-1965
5
76
59
80
1961-1966
5
77
60
81
1962-1967
5
78
61
82
1963-1968
5
79
62
83
1964-1969
5
80
63
84
1965-1970
5
81
64
85
1966-1971
5
82
65
86
1967-1972
5
83
66
87
1968-1973
5
84
67
88
1969-1974
5
85
68
89
1970-1975
5
86
69
90
1971-1976
5
87
70
91
1972-1977
5
88
71
92
1973-1978
5
89
72
93
1974-1979
5
90
73
94
1975-1980
5
91
74
95
1976-1981
5
92
75
96
1977-1982
5
93
76
97
1978-1983
5
94
77
98
1979-1984
5
95
78
99
1980-1985
5
96
79
100
1981-1986
5
97
80
101
1982-1987
5
98
81
102
1983-1988
5
99
82
103
1984-1989
5
100
83
104
1985-1990
5
101
84
105
1986-1991
5
102
85
106
1987-1992
5
103
86
107
1988-1993
5
104
87
108
1989-1994
5
105
88
109
1990-1995
5
106
89
110
1991-1996
5
107
90
111
1992-1997
5
108
91
112
1993-1998
5 за курсанти и студенти
109
92
113
1994-1999
5 за курсанти и студенти
110
93
114
1995-2000
5 за курсанти и студенти
111
94
115
1996-2001
5 за курсанти и студенти
112
95
116
1997-2002
5 за курсанти и студенти
113
96
117
1998-2003
5 за курсанти и студенти
114
97
118
1999-2004
5 за курсанти и студенти
115
98
119
2000-2005
5 за курсанти и студенти
116
99
120
2001-2006
5 за курсанти и студенти
117
100
121
2002-2007
5 за курсанти и студенти
118
101
122
2003-2008
5- за курсанти; 4 години- за студенти
119
102
123
2004-2009
5- за курсанти; 4 години- за студенти
120
103
124
2005-2010
5- за курсанти; 4 години- за студенти
121
104
125
2006-2011
5- за курсанти; 4 години- за студенти
122
105
126
2007-2012
5- за курсанти; 4 години- за студенти
123
106
127
2008-2013
5- за курсанти; 4 години- за студенти
124
107
128
2009-2014
5- за курсанти; 4 години- за студенти
125
108
129
2010-2015
5- за курсанти; 4 години- за студенти
126
109
130
2011-2016
5- за курсанти; 4 години- за студенти
127
110
131
2012-2017
5- за курсанти; 4 години- за студенти
128
111
132
2013-2018
5 години за курсанти; 4 - за студенти
129
112
133
2014-2019
5 години за курсанти; 4 - за студенти
130
113
134
2015-2020
5 години за курсанти; 4 - за студенти
131
114
135
2016-2021
5 години за курсанти; 4 - за студенти
132
115
136
2017-2022
5 години за курсанти; 4 - за студенти; 6 години за курсанти "Военен лекар"
133
116
137
2018-2023
5 години за курсанти; 4 - за студенти; 6 години за курсанти "Военен лекар"
134
117
138
2019-2024
5 години за курсанти; 4 - за студенти; 6 години за курсанти "Военен лекар"
135
118
139
2020-2025
5 години за курсанти; 4 - за студенти; 6 години за курсанти "Военен лекар"
136
119
140
2021-2026
5 години за курсанти; 4 - за студенти; 6 години за курсанти "Военен лекар"

Забележкa:

Използваната сега номерация на випуските е посочена в колона 3. Не е известно кога е въведена тази номерация на випуските и какви са принципите за определяне номерата на випуските.

Eднозначно могат да се идентифицират випуските на Морско училище като се посочат: година на постъпване, година на завършване и ниво на образование при постъпване.

Списъкът е съставен от доцент Иван Йотов от випуск 1951 - 1957 г.