Новият официален сайт на АВМУ от 1 януари 2014 г. се намира на адрес http://www.авму.org/

Добре дошли в Web сайта на Асоциацията на възпитаниците на Морско училище!

Tuhchiev

Имам честта и удоволствието като Председател на управителния съвет да Ви представя официалния сайт на Асоциацията на възпитаниците на Морско училище (АВМУ).

На сайта е публикувана кратка историческа справка за Съюза на възпитаниците на Морско училище, съществувал от 1932 до 1969 г., и за Асоциацията на възпитаниците на Морско училище, създадена през 1997 г.

Публикуван е Устава на АВМУ, а също така информация за структурата на АВМУ и за управителния съвет на същата.

Във връзка със 125-та годишнина на Морско училище ще се публикува информация за всички дейности от плана за отбелязване на това важно събитие в историята на Морско училище.

Сайта ще се разширява и допълва. На него може да се публикува информация за изявите на секциите и на випуските на Морско училище.

С удоволствие ще приемем всички предложения за разширяване и допълване на сайта.

Мнения и препоръки за подобряване на сайта могат да се изпращат на адрес:webmaster@naval-acad.bg

Председател на Управителния съвет на Асоциацията на възпитаниците на Морско училище:

капитан Петър Христов Тухчиев