60 години зад кърмата на „Вапцаровски” випуск на
М О Р С К О У Ч И ЛИ Щ Е
(1953 – 2013)


В своята столетна история Висшето военноморско училище „Никола Йонково Вапцаров” се превърна в мъдра ковачница на кадри за морската индустрия на Родината. З звездния глобус на морската Алма Матер има големи и малки випуски, големи и малки съзвездия, осигурили отбраната на Родината и озарили морските хоризонти по всички морета и океани

. На 23.юли 2013 г. всички курсове на възпитаниците от 48-ми випуск се събраха като в полюс в любимото Морско училище за честване 60 годишния юбилей от завършването на училището, получаването на първото офицерско звание и курс в живота. Взаимното уважение, което випускниците питаят един към друг, към своята Алма Матер, любовта и верността към морската идея, чувството за изпълнен дълг, отново ги събра пред паметника на Моряка, антифашиста, поета Вапцаров.


Известна е символиката на петте олимпийски кръга в спорта. С основание можем да заявим, че и Вапцаровският випуск е монолитно звено от пет Нептунови морски кръга: кадети, курсанти, специализанти в Съветския съюз, морски артилеристи и студенти от висшите учебни заведения на Родината. Сплотени като братя, дръзновените юноши, „калени в бури ветрове”, изковаха монолитна сплав, наречена „48-ми Вапцаровски випуск”. Випуск, който предостави на Родината 412 ентусиазирани морски офицери и специалисти.

 
За постигнат отличен успех в овладяване на морските науки, през 1953 г. випускът бе удостоен с наименованието „Вапцаровски”
Първото офицерско звание на възпитаниците на този випуск, бе озарено от благословията на майката на поета, патрона на Морското училище и випуска баба Елена, и премина под девиза и пророчески слова на Вапцаров:
 

Ние искахме нещо огромно, далечно,
Ние искахме кораби като планини...
Ние искахме далечни морета...


Възпитаниците на най-многочисления в историята на училището 48-ми випуск се отличават с висока професионална и всестранна подготовка, култура, делови качества и моряшка закалка. От редиците на випуска израстват командири и адмирали - защитници на Черноморските ни граници, военни аташета, талантливи и способни възпитатели, професори и преподаватели в морската наука, министри, генерални директори на стопански обединения, държавни и обществени дейци, капитани далечно плаване и главни механици от Водния транспорт на родината, които пребродиха морета и океани, развяха български флаг по всички пристанища на света, осъществиха първите български, околосветски плавания, покориха митичните ледени граници на полюсите, разнасяйки славата на Родината по всички паралели и меридиани на планетата.

Кадрите на випуска бяха рожба на обществените условия и пренесоха през годините и професионалното си, и общественото си, и природно битие. 
Верни на Морето, на заветите на Вапцаров, възпитаниците от випуска построиха шест монолитни паметника и паметни плочи в Банско и Варна, в памет на своя патрон.

Друга отличителна черта на випуска, роден и израснал с раждането, възмъжаването и развитието на търговския ни и военен флот, е многостранната специализация на кадрите, който навлязоха с Вапцаровска вяра и ентусиазъм, във всички отрасли на укрепващата се морска индустрия, обществен и културен живот на страната. От редиците на випуска бяха удостоени носители на Димитровска награда,, заслужили деятели на културата и спорта, лауреати на конкурси, артисти, поети, членове на Съюза на българските писатели


Има зрелост, има мъдрост, чест и достойнство, в изминалия път на бившите кадети и курсанти, в името на Родината и морската идея. Житието им премина по гребените на житейската вълна и в бездните на трудностите, но верни на девиза: “Чеда сме ние на морето!” 

Васил Дачев – възпитаник на  „Вапцаровски” випуск на ВВМУ

Снимки от срещата на випуска