13 октомври 2012 г. - 60 години от откриването на Нахимовско училище, Варна
IMG_6152 IMG_6153 IMG_6154 IMG_6155 IMG_6158 IMG_6159 IMG_6160 IMG_6161 IMG_6162 IMG_6163 IMG_6164 IMG_6165 IMG_6166 IMG_6167 IMG_6168 IMG_6169 IMG_6170 IMG_6171 IMG_6172 IMG_6173 IMG_6174 IMG_6175 IMG_6176 IMG_6177 IMG_6178 IMG_6179 IMG_6180 IMG_6181 IMG_6182 IMG_6183 IMG_6184 IMG_6185 IMG_6186 IMG_6187 IMG_6188 IMG_6189 IMG_6190 IMG_6191 IMG_6192 IMG_6193 IMG_6194 IMG_6195 IMG_6196 IMG_6197 IMG_6198 IMG_6199 IMG_6200 IMG_6201 IMG_6202 IMG_6203 IMG_6204 IMG_6205 IMG_6206 IMG_6207 IMG_6210 IMG_6211 IMG_6212 IMG_6213 IMG_6215 IMG_6218 IMG_6219 IMG_6220 IMG_6221 IMG_6222 IMG_6223 IMG_6224 IMG_6225 IMG_6226 IMG_6227 IMG_6228 IMG_6229 IMG_6230 IMG_6231 IMG_6232 IMG_6233