Професионалният старшински колеж към ВВМУ”Н.Й.Вапцаров”- Варна е създаден през месец септември 2007 г. със заповед на Министъра на образованието и науката по искане на Министъра на отбраната на Република България. Колежът е държавно професионално училище в състава на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” и провежда професионално обучение с придобиване на ІV-та степен професионална квалификация.

Професионалният старшински колеж е изграден и провежда своята дейност в съответствие със Закона за Отбраната и Въоръжените сили на Р.България, Законът за Народната Просвета и Правилника за неговото прилагане, Законът за Професионалното образование и обучение, Правилникът за кадрова Военна служба и Правилникът за устройство и дейността на Професионалния старшински колеж.

Директор на колежа е офицерски кандидат Свилен Савов.

Професионалният старшински колеж е открит официално на 16 октомври 2007 г.

16 декември 2009 година - "Випуск - 2009" на Професионалния старшински колеж.

16 юли 2010 година - "Випуск - 2010" на Професионалния старшински колеж.

15 юли 2011 година - "Випуск - 2011" на Професионалния старшински колеж.

2 юли 2012 г. - "Випуск - 2012" на Професионалния старшински колеж.