Юбилеенъ сборникъ за 50 годишната дейность на Морското училище 1881-1931 г.

Официален раздел

(pdf формат - 37 MB)

Неофициален раздел

(pdf формат - 29 MB)