Система за натрупване и трансфер на кредити

Във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се провежда дейност в изпълнение на изискванията на Закона за висшето образование и другите нормативни документи за въвеждане на системата за натрупване и трансфер на кредити.

Тази система ще осигури възможност на студентите от училището да продължават обучението си в други висши училища у нас и в страните от Европейския съюз. Тя също така ще позволи на студенти от други висши училища да продължават обучението си във ВВМУ.

В процес на разработване е един от основните документи за реализиране на системата за натрупване и трансфер на кредити - Информационен пакет за организиране на студентската мобилност и за Европейската система за натрупване и трансфер на кредити.

Информационият пакет ще съдържа пълна информация по всички въпроси за условията и начините за осъществяване на студентската мобилност.

Информационният пакет за всяка учебна година се публикува на сайта на ВВМУ.