Заместник началник по административната част и логистиката

кап. I ранг Светослав Димитров Димитранов

Светослав ДимитрановДата и място на раждане: 01.09.1961 г., гр. Варна

Завършил средното си образование в 8- мо СОУ „Васил Левски”, гр. София.

Настояща длъжност: Заместник-началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” по административната част и логистиката.

Професионално развитие:

29.03.2011 г. - Заместник-началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” по административната част и логистиката

2002 – 2011 г. – Началник на отдел „Учебна дейност и управление на качеството” във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

2001 – 2002 г. – Началник на отделение „Планиране на учебния процес” в поделение 52040

1997 – 1999 г. – Началник на отдел „Личен състав” във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

1989 – 1997 г. – Командир на рота в I -ви Курсантски учебен батальон

1985 – 1989 г. – Командир на курсантски взвод в I -ви Курсантски учебен батальон

1984 – 1985 г. – Командир на бойна част (БЧ) – БЧ- II и БЧ- III на торпеден катер в 10 одтк.

Гражданска специалност:

„Корабоводене” – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Военно образование:

2008 г. – Стратегически курс с квалификация „Изпълнение на ръководни длъжности в системата на националната сигурност и отбрана” – ВА „Г. С. Раковски” , гр. София

1999 – 2001 г. - ОКС „Магистър” – специалност „Организация и управление на оператив - но-тактическите формирования във ВМС” - ВА „Г. С. Раковски”, гр. София

1990 г. – Педагогически курс - ВА „Г. С. Раковски”, гр. София

1979-1984 г. – ОКС „Магистър” – специалност „Корабоводене за ВМС” - ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”