„Техническо обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта”-
OPERATION AND MAINTENANCE POWER SYSTEMS IN EXCESS OF 1000 VOLTS

11. Изисквания за осъществяване на курса: Разпореждане №110 на Изпълнителна агенция Морска администрация.

2. Продължителност: Курсът е 40 учебни часа в 5 учебни дни.

3. Изисквания към курсистите: Да притежават сертификат за правоспособност за главен механик, втори механик, електромеханик; електротехник или вахтен механик.

4. Цена на курса: 780 лв. на курсист.

5. За справки и записване: Стефан Тодоров 0887 25 93 92; 0879 669   871; 052 552285.

Съгласно Разпореждане №110 на Изпълнителна агенция Морска администрация, курсът е задължителен за електромеханици.

Курсът се провежда в специализиран “Кабинет – лаборатория за напрежение над 1000 волта”.

Курсът се провежда присъствено с групи от 6 до 12 курсиста.