„Експлоатация на съвременни системи за управление на главни и спомагателни машини”-
MONITIRING AND OPERATION OF MAIN AND AUXILIARY MACHINERY AND ASSOCIATED CONTROL

11. Изисквания за осъществяване на курса: Разпореждане №110 на Изпълнителна агенция Морска администрация.

2. Продължителност: Курсът е 40 учебни часа в 5 учебни дни.

3. Изисквания към курсистите: Да притежават сертификат за правоспособност за главен механик, втори механик, електромеханик или вахтен механик.

4. Цена на курса: 670 лв. на курсист.

5. За справки и записване: Стефан Тодоров 0887 25 93 92; 0879 669   871; 052 552285.

Съгласно Разпореждане №110 на Изпълнителна агенция Морска администрация, курсът е задължителен за главни механици, втори механици, електромеханици или вахтени механици.

Курсът се провежда в специализирани кабинети, лаборатории и на тренажор.

Курсът се провежда присъствено с групи от 6 до 12 курсиста.