Курс "Управление на екип и ресурсите в машинно отделение"
“ Engine Team and Resource Management“

Визитка на курса

Изискване за осъществяване на курса Разпореждане № 110 на Морска Администрация
Организация за провеждане на курса - Курсът за начинаещи продължава 5 дни- 40 учебни часа;
- Брой на обучаемите- от 3 до 6 курсисти;
- Курсът се провежда по 8-10 ч. дневно.
Изисквания към кандидатите за участие в курса Механици със свидетелство за правоспособнст : 
-вахтен механик; 
-електромеханик;
-втори механик; 
-главен механик
Цена 640 лв.
Спрвки и записване телефон: 052 55 22 86;
GSM: 0889 820058, 0887 259 392, 0885 828 392


1От 2012 статутът му е задължителен.2
Курсът се провежда на тренажор. Цели на курса: - познаване на техническите средства в Машинното отделение; - управление на ресурсите в Машинното отделение; - ефективно изграждане и управление на екип в Машинното отделение.

В курса се провеждат лекции и по психология, решаване на вътрешни конфликти, кризисни ситуации.