Новини

2016 г.

29 март 2016 г.: Заключителен изпит

22 февруари 2016 г.: Заключителен изпит

9 февруари 2016 г.: Заключителен изпит

11 януари 2016 г.: Заключителен изпит

Архив на новините

Архив на новините през 2016 г.

Архив на новините през 2015 г.

Архив на новините през 2014 г.

Архив на новините през 2013 г.