Добре дошли на сайта за курсовете, провеждани от катедра "Корабни силови уредби"

Лого на кат. КСУКатедра ”Корабни силови уредби” е профилираща за специалността “Корабни машини и механизми”. За дата на учредяването й се счита 17.02.1944 г. Днес тя е център за подготовка на инженерни и научни кадри в областта на военното и гражданско корабоплаване, и основен структурен елемент на факултет ”Инженерен” на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.  

С използване на съвреманна учебна и материална база и опитни сертифицирани преподаватели, катедра ”Корабни силови уредби” провежда следните, одобрени от Изпълнителна агенция “Морска администрация”, квалификационни подготвителни курсове за обучение на корабни механици в съответствие с изискванията за придобиване правоспособности в морското корабоплаване:
- Курс по програма покриваща, изискванията на IMO моделен курс 7.02;
- Подготвителен курс "Управление ресурсите и работа в екип в машинно отделение на тренажор и в лаборатотии";
- Курс "Управление на екип и ресурсите в машинно отделение".