MarTEL Plus е продължение на проекта MarTEL (Maritime Tests of English Language). Той се разработва по програмата на Европейския съюз LifeLong Learning Programme - Леонардо да Винчи.

Основна цел на проекта е разработването на серия от online тестове по морски английски за морски лица. Участват водещи университети в морското образование на Великобритания, Ирландия, Финландия, Полша, Словения, Турция, Испания и България.

На ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е възложено разработването нов тест за устен изпит, който ще се използва за оценяване на говорните умения в изпитните центрове по морски английски на ЕС.

21 май 2010 г.: От 18 до 20.05.2011 г. във ВВМУ”Н.Й.Вапцаров” се проведе международната
среща по проекта „MarTEL Plus”. Участваха представители на работните групи от Великобритания, Ирландия, Финландия, Полша, Словения, Турция, Испания и България.

Среща 18- 20 май 2011 г.