На 20 септември 2005г. Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров", Варна и фирма “СКОРТЕЛ” – ООД, София проведоха съвместен технически семинар на тема “Съвременни технологии и оборудване за морски комуникации”.

Семинарът беше организиран със съдействието на Министерството на отбраната, Министерството на транспорта и съобщенията, датската фирма “Thrane & Thrane A/S” и норвежкия телекомуникационен оператор “Telenor Satellite Services”.

Целите, които този семинар си постави, бяха свързани с обсъждане на състоянието на морските комуникации, запознаване с концепциите за развитието им в бъдеще, квалификацията на кадрите, експлоатиращи новата техника, в светлината на изискванията на Международната морска организация (IМО), демонстрации на продукти и услуги на фирмите организатори на семинара.

3аключителните документи на семинара бяха предоставени на вниманието на всички институции, ангажирани с проблемите на морските комуникации и квалификацията на морските кадри в България.

РЪКОВОДСТВО
ПРОГРАМЕН СЪВЕТ

Съпредседатели:

-кап. I ранг Станко Станков - началник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров",
-д-р инж. Валери Цанов – технически директор на Скортел - ООД.

Секретар:

-доц. д-р инж. Чавдар Александров - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

В работата на семинара взеха участие г-н Валентин Бозаров, управител на Скортел – ООД и г-н Ивайло Симеонов, офис мениджър за гр. Варна, г-н Васил Димитров, началник на отдел ИСС на Параходство “Български Морски Флот” – ЕАД и г-н Георги Димитров от същия отдел, г-н Стефан Димитров от Варна радио, г-жа Олга Сауер, ръководител продажби на Датската фирма “Thrane & Thrane” г-н Ихгве Хайрийд, ръководител продажби на Норвежкия телекомуникационен оператор “Telenor Satellite Services” за централна и източна Европа, представители на корабособственици, търговски, сервизни и други фирми и образоателни институции, преподаватели, курсанти и студенти от ВВМУ”Н. Й. Вапцаров”.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

-09:00 – 09:15 Откриване и приветствие на зам. началника на ВВМУ”Н. Й. Вапцаров” по учебната и научната част доц. д-р Коста Иванов

- 09:15 – 10:00 Представяне на състоянието и перспективите в обучението по морски свръзки във ВВМУ”Н. Й. Вапцаров”, подготвено от доц. д-р инж. Ч. Александров, зам. декан на ф-т “Навигационен”

-10:00 – 10:45 Представяне на дейността на фирма “Скортел” – ЕАД, подготвено от д-р инж. Валери Цанов, технически директор

- 10:45 – 11:00 Кафе пауза

- 11:00 – 12:00 Представяне на продукти и услуги, предлагани от фирма “Скортел” – ЕАД, подготвено от екип специалисти на фирмата

- 12:00 – 13:30 Обяд

- 13:30 – 14:15 Представяне на услугите за мобилни спътникови комуникации на Норвежкия телекомуникационен оператор “Telenor Satellite Services”, подготвено от г-н Ихгве Хайрийд, ръководител продажби на фирмата за централна и източна Европа

- 14:15 – 14:45 Представяне на продукцията на фирма “Thrane & Thrane”, подготвено от г-жа Олга Сауер, ръководител продажби на фирмата за централна и източна Европа

- 14:45 – 15:30 Демонстрация на продукти с марка “Thrane & Thrane”

- 15:30 – 16:15 Представяне на услугите за мобилни спътникови комуникации на отдел ИСС на Параходство “Български Морски Флот” – ЕАД, подготвено от инж. Васил Димитров, Параходство “БМФ” – ЕАД

- 16:15 – 16:30 Кафе пауза

- 16:30 – 17:00 Дискусия по темата на семинара

- 17:00 Закриване

 

СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЯВИ

ВВМУ предостави експозиционна площ на фирмите, участнички в семинара за представяне на продуктите и дейностите им. Беше организирано и представяне на учебно-материалната база на училището, включваща компютърни симулатори “Navi Pro”, “GMDSS” и “Engine Room”, езикови кабинети и лаборатории, лекционни зали и др.

ПРИВЕТСТВИЕ НА
ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИКА ПО УЧЕБНАТА И НАУЧНАТА ЧАСТ НА ВВМУ”Н. Й. ВАПЦАРОВ”

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. КОСТА ИВАНОВ

Уважаеми гости, колеги, участници в съвместния технически семинар на ВВМУ”Н. Й. Вапцаров” и фирма “Скортел - ООД”, посветен на новостите в света на морските комуникации,

От името на командването на Висшето военноморско училище, на неговия началник, капитан I ранг Станков и лично от мое име ви приветствам с Добре дошли в нашата морска Алма матер и ви пожелавам успешна и ползотворна работа в интерес на всички участници в семинара.

Идеята за провеждане на този форум е ценна и актуална в контекста на развитието на технологиите в света на комуникациите въобще и особено в света на морските комуникации, където извеждането на новите комуникационни спътници и налагането на модерните стандарти предизвикват качествен скок в нивото на предлаганите услуги по отношение на количеството и качеството на обменяната информация. Тя е актуална и в светлината на предстоящите събития, свързани с членството на България в НАТО и приемането ни в Европейския съюз, а именно: модернизация на военния и търговския флот, изграждане и пълноценно функциониране на системите за наблюдение на териториалните води и управление на корабния трафик, хармонизиране на учебния процес с Европейските изисквания и стандартите на НАТО, изграждане на модерна учебно-материална база, взаимодействие със сродни учебни заведения, обмен на идеи, учебно съдържание, студенти, преподаватели и т. н.

Ние се надяваме този семинар да затвърди връзките на потребителите на комуникационни средства и услуги с производителите и доставчиците, на потребителите на кадри с учебните заведения, както и да предостави условия за създаване на нови контакти с цел усъвършенстване на учебно-материалната база, включване на академичните среди в разработката на съвместни проекти, в консултантска и внедрителска дейност.

В заключение, позволете още веднъж да пожелая ползотворна работа на семинара и приятно пребиваване на участниците на територията на Висшето военноморско училище.


2
3
4
5
5
2