Vinarov

Мичман I ранг Симен М. Винаров

Началник на Морската унтерофицерска школа в периода от 1898 до 1899 г. (1 година).
Преподава алгебра и тригонометрия от 1899 до 1903 г.