Vulkov

Лейт. Станьо Вълков

Началник на Морското училище в периода 1936-1937 г. (1 година и 7 месеца).