SStankov

Кап. I ранг Станко Станков

Началник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" от 28 юни 2002 до 15 ноември 2007 година.