Solarov

Инж.-механик лейт. Тодор Соларов

Началник на Машинното училище при флота - гр.Варна в периода от 1900 до 1906 г. (5 години и 5 месеца).
Със заслуги за издигане на статута на училището като средно-техническо.
По-късно-началник на Флотски арсенал.
Преподава огнярно дело, машинно дело, машинно чертане от 1888 до 1907 г.