Slavjnov

Кап. - лейт. Георги Славянов

Началник на Морско машинно училище в периода от 1924 до 1926 г. (2 години и 4 месеца). Със заслуги за развитието на българското търговско корабоплаване през 30-те години на XX век.