RPopov

Контраадмирал Румен Г. Попов

Началник на Висшето военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” в периода 1982- 1990 г. (8 години). С принос за цялостното изграждане на училището като комплексен учебен и научен морски център на България, за разгръщането на нучноизследователската работа, качествената промяна на учебно-материалната база и разширяването на центъра за обучение на чуждестранни кадри.