Павел Машнин

Инж.-механик поручик Павел Ал. Машнин

Първият началник на Морско училище и на Флотския арсенал в Русе за времето от 1881 до 1882 г. (2 години).
Руски морски офицер на българска служба.
Преподава аритметика, чертане, практически занятия.