Kashlakev

Кап. - лейт. Петър И. Кашлакев

Началник на Морско машинно училище за времето от 1926 до 1927 г. (1 година). Преподава парни котли, парни машини, технология и машинно чертане в продължение на 20 години.